Екип

За гарантирането на високите професионални стандарти "Саламандър- Груп Холдинг" АД разчита най-вече на прецизно подбран персонал. Нашите охранители притежават добра физическа подготовка и владеят до съвършенство техниките за самозащита и протекция на клиента. Те са обучавани да работят с непрекъснато обновяваната охранителна и комуникационна техника, внедрявана от фирмата. Към момента дружеството наброява около 3000 души персонал.

Филип Атанасов

Филип Атанасов

(Председател на Саламандър Груп Холдинг)

Филип Атанасов е роден в гр. София през 1950 г. Завършва техническо образование в Прага, Чехия. През 1989 г. е назначен за директор на първата Общинска охранителна фирма. От 1990 г. е собственик на ЕТ "Саламандър-ДАС". Мажоритарен собственик е на "Саламандър Груп Холдинг"  АД. Председател е на  Националното сдружение на частните охранители и детективи. Член е на полицейската спортна асоциация по карате и Международното сдружение на писателите - криминалисти. Г-н Атанасов е и почетен член на СЗОС и на Общобългарски комитет "Генерал Иван Вълков". За добро взаимодействие между Министерство на отбраната и фирма "Саламандър - ДАС" ООД е награден с лично оръжие от министъра. Офицер от резерва с чин капитан.

Васил Лазов

Васил Лазов

(Изп. Директор - )

Васил Лазов роден 1983г. в гр.София. Завършва средното си образование в Техникум по хранене и хотелиесрство - ТОХА и отбива военната си служба във Враня. Уволнява се като редник. След военната си служба започва работа в "Руен Секюрити". През 2009г. започва работа в "Булвария АУТО ХОЛДИНГ" като личен шофьор, а шест години по-късно стартира работата си в "Саламандър - ДАС" ООД гр.София  в групата за бързо реагиране, след месеци по преценка на ръководството е назначен като началник на същата група, а от 2016г. е назначен като изп.директор.

Григор Борисов

Григор Борисов

(Управител - "Саламандър - ДАС" - гр.София)

Роден през 1976г. в гр.София. Завършва средното си образование със специалност "електротехник". Отбива военната си служба в ГУСВ. Уволнява се като сержант през 1996г. През същата година започва работа в охранителната фирма "ИПОН-1". След 1997г. влиза в охранителната дейност на на хотел "Родина"-София. През 2009г. започва работа в групата за бързо реагиране на "Саламандър-ДАС"ООД, а от 2012г. е назначен като изпълнителен директор, а Юли 2016 е управител.

Лъчезар Пенев

Лъчезар Пенев

(Управител "Саламандър - АСО" ФЛ)

Лъчезар Пенев е роден в гр. Перник през 1966 г. Завършва средно специално образование. Бил е оперативен работник във ВКР в Министерство на отбраната. Основател и председател на РСЧОД гр. Перник. Първоначално постъпва като охранител в "Саламандър", а през 1993 г. е назначен за Изпълнителен директор. От 2002 г. е Управител на фирма "Саламандър АСО" гр. Перник. Лъчезар Пенев е съдружник и член на Управителния съвет на Холдинга. Многократно е награждаван от ръководството за постигнатите високи резултати.

Георги Андреев

Георги Андреев

(Управител на Саламандър ДАС-Казанлък)

Роден през 1977г. в гр.Казанлък. Завършва средно образование и след товапродължава в УННС със специалност "икономика на отбраната и сигурността". По време на следването си в УННС едновременно работи в като охранител в "Саламандър-ДАС"ООД  в гр.София. След завършването на висшето си образование през 2004г. е организатор СОТ за гр.Казанлък, а от 2006г. е назначен като изп.директор. От 2011г. до момента е управител за офиса в гр.Казанлък.

 

Централен офис


“Саламандър-ДАС" ООД ж.к. "Света Троица", бл. 16, вход "Б", ет. 1
02/ 920 20 05