Сертификати

ISO 9001-2008-1ISO 9001-2008-2 „Саламандър Груп  Холдинг“ АД и всички фирми от холдинга „Саламандър - ДАС“ ООД, „Саламандър - АСО“ ООД и „Саламандър – АС“ ААД са сертифицирани по стандарт 9001:2008 за това че са внедрили и успешно прилагат система за управление на качеството в следните сфери на дейност: охрана на имущество на физически и юридически лица, ценни пратки и товари и масови мероприятия; проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи и охрана със сигнално-охранителна техника; противопожарно обследване на обекти. Холдингът е сертифициран по системата ISO от 2005 г.
NCAGE-CODE

Уведомително писмо за присвояване на „Саламандър Груп Холдинг“ АД на NCAGE код за доставчик н услуги от Кодификационната система на НАТО 00DMU, издадено на 26.01.2007 г.

OHSAS

„Саламандър – ДАС“ ООД е внедрил и поддържа Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007

RADIO-1

Индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа № 120 – 01043/26.04.2001 г. Издадена на „Саламандър - ДАС“ ООД

Permit - fire investigation

Разрешение № 379 / 17.05.2013 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти на територията на Република България, валидно до 17.05.2018 г.

Certificate - administrator of personal data

Удостоверение, издадено от комисията за защита на личните данни, № 0051953 на „Саламандър - ДАС“ ООД като администратор на налични данни.

 

 

 

 

 

Централен офис


“Саламандър-ДАС" ООД ж.к. "Света Троица", бл. 16, вход "Б", ет. 1
02/ 920 20 05