СОД Охрана

Компанията предлага на своите клиенти различни по сложност технически системи за охрана на частни и обществени обекти. "Саламандър-ДАС" ООД също така поема и поддръжката на сигнално-охранителната апаратура. За надеждната работа на охранителна система фирмата разчита на водещи производители на компонтнти за алармени инсталации, пожароизвестяване, системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение на обекти.

 

Централен офис


“Саламандър-ДАС" ООД ж.к. "Света Троица", бл. 16, вход "Б", ет. 1
02/ 920 20 05